Stures apvalks nedrikst traucet stures rata satveramibu. Tam jabut nekustigi nostiprinatam. Stures rata brivkustiba nedrikst but lielaka par izgatavotaja noteikto. Stures statnim jabut nekustigi nostiprinatam. Nav pielaujama stures statna stures rata centra palielinata brivkustiba aksiala vai radiala virziena. Tas nedrikst but deformets un ieverojami korodejis. Stures statna regulešanas un fiksacijas ierice nedrikst but bojata.

Stures pagrieziena lenkim no videja stavokla lidz atdurei jabut vienadam abos virzienos.

Ja transportlidzeklis aprikots ar pretaizbraukšanas ierici, tai jadarbojas izgatavotaja paredzetaja veida. Sture nedrikst saslegties, motoram darbojoties, iznemot gadijumu, ja šadu konstrukciju paredzejis transportlidzekla izgatavotajs. Stures ratam abos virzienos jagriežas viegli, vienmerigi, bez iekilešanas. Stures pagrieziena lenkim no videja stavokla lidz atdurei jabut vienadam abos virzienos. Parbaudot transportlidzekli kustiba, stures ratam jaatgriežas stavokli, kas nodrošina transportlidzekla taisnvirziena kustibu. Stures mehanismam jabut atbilstoši nostiprinatam.

Stiprinajuma elementiem jabut attiecigi nospriegotiem un nodrošinatiem pret atskruvešanos. Stures mehanisma korpusam nedrikst but mehaniski bojajumi, kas var ietekmet ta darbibu piemeram, plaisas, caurumi, izluzumi, liekts korpuss. Aizliegts izmantot metinatus stures mehanisma korpusus, ja šadu remonta tehnologiju neparedz izgatavotajs. Nav pielaujama palielinata brivkustiba mehanisma kustigajos elementos. Transportlidzekla dalas, pie kuram stiprinas stures mehanisms, nedrikst but salauztas, saliektas, ieplaisajušas vai ieverojami korodejušas.

Izgatavotaja paredzetajam piekabes stures mehanismam jadarbojas un janodrošina atbilstošas funkcijas. Nav pielaujam palielinata brivkustiba mehanisma kustigajos elementos. Stures piedzina no stures rata lidz stures mehanismam. Stures piedzinas elementiem nav pielaujama palielinata brivkustiba. Tiem nedrikst but bojajumi, deformacijas, korozija. Stures stiepniem un sviram nedrikst but bojajumi, deformacijas vai brivkustibas piemeram, regulešanas mezgla. Remontmetinajumi un lodejumi ir aizliegti, iznemot gadijumus, ja tos paredz transportlidzekla izgatavotajs.

Puteklu aizsargiem jabut bez bojajumiem un atbilstoši nostiprinatiem.

Stures stiepni pie jebkada stures rata pagrieziena lenka nedrikst pieskarties citam transportlidzekla dalam. Nav pielaujama palielinata brivkustiba šarniros un šarniru remontmetinajumi. Neizjaucamiem stures šarniriem nav pielaujami nekada veida remontdarbi. Aizliegts uzstadit stures šarnirus, kas nav pasargati no apkartejas vides tiešas iedarbibas, iznemot gadijumus, ja tadus paredzejis transportlidzekla izgatavotajs. Puteklu aizsargiem jabut bez bojajumiem un atbilstoši nostiprinatiem. Sturejamo ritenu pagrieziena ierobežotajs.

Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Privacy Overview. Necessary Always Enabled. Ja tev ir apnicis veikalu piedavajums un gribi kaut ko originalu, ieskaties šaja liste! Vietejo dizaineru apgerbi, aksesuari un rotas, kurus nevar nopirkt veikalos, bet tikai ekskluzivi pie viniem pašiem. Pardomam Ražots Latvija. Urzula Volatovska radija kreklu kolekciju, iedvesmojoties no latviešu muzikas un dzejas.

Uz katra krekla apkaklites ir kads no citatiem: “tu esi viens no mužibas” Rainis “vel protu es redzet ko velos” grupa Kartaga “mans lepnums ir tik trausls”grupa Baložu pilni pagalmi “pasaule ir neerta vieta” grupa “Bernibas milicija”. Ieladet vel Radit vairak. Urzulas kreklus var iegadaties Etsy , bet iepazities ar kolekciju – Facebook lapa un Instagram urzulav.

Brigita veido apgerbu, kas izcel sieviškibu un lauj sievietei speleties ar savu stilu. Parsvara top svarki un kleitas. Ar lielu prieku veido dizainus, kas labi izskatas uz dažadu formu ipašniecem. Seko Brigitai Instagram brigitadambe un ieceko vinas blogu Lost in Pattern! Viktorija Mironova-Ruse šuj visdažadakos sieviešu apgerbus – kleitas ikdienai un svetkiem, svarkus, bikses, topus un pat metelus.

Laura Alksne pati veido dizainu un šuj b rivi kritošus, topus, kleitas, svarkus. Seko Lauras stila un make-up piedzivojumiem bloga Alksne , ka ari Instagram alksne un Facebook lapa. Anna Marija Keomegi rada kleitas minimalistiska stila, spelejoties ar dažadiem audumiem. Ar milestibu raditi bernu apgerbi no Latvijas vesturiska zida – lina. Katra apgerba izstradajuma Anna Elizabete Kasparsone ieklauj dažadas teksturas, reljefu, ka ari, attistibu veicinošus elementus.

Uzzini vairak Kidlino Facebook lapa un Instagram kidlino. Janis Celminš ir zimola Žorža siksnas raditajs. Jostu ar nosaukumu Žoržs vinš izdomaja, braucot ar auto pa Jurmalas šoseju. Žorža siksnas vari apskatit zorzs. Laine Volkova veido sieviškigas kleitas, kuras izcel augumu un rada pievilcigu telu. Pec elegances devas dodies uz La Li majaslapu.

Linda Skuja var uzadit jebko – kleitas, džemperus, jakas un pat aksesuarus. Stiligakos ziemas sezonas adijumus atradisi majas lapa Inmost Knitwear. Jautajumu gadijuma raksti uz info jr. Rakstit atsauksmi Tikai registreti lietotaji var rakstit komentarus. Informacija lietotajiem Piegades cenas un laiks Pasutijuma atgriešana Lietošanas noteikumi E-gramatu lasišana Privatuma politika.

Posted on Posted in Dzīve