Butu Laba Davana No Mums Abiem, Ka Vedejiem?

Posted in Hobiji

Izlecu no vaboles, kam sture labaja puse, un kasu pakausi. Nav ritena, un viss. Berzs ir, apkart valda klu­sums, bet Dzirnu Andreja davinata braucamrika nav. Lec mašina, un braucam dzit pedas! Minnai taisniba. Te stavot, neko nepanakšu. Bus jabrauc pa otru celu, jo zaglis mums garam meža nepabrauca.

Jau otro reizi sava dzive esmu izbaudijis apzagta cil­veka nepatikamas emocijas. Atminos, tas notika, stradajot meža cirteju brigade, par kuras inventaru biju atbildigs. Nospera traktoru, kas no Gorkijas apgabala mežiem bija aizvests uz Petrozavodskas rupnicu kapitalaja remonta. Ieradies pec musu “meža kaka”, veltigi klidu pa lau­kumu, kur savus saimniekus gaidija atjauninatie balku vilceji. Riebiga tukšuma sajuta. Bet toreiz laimejas par pieciem pusstopiem vieta dabuju citu.

No krustcela griežos pa labi.

Kad groziju galvu par šo aferu, man ieteica neraizeties. Iedzeršana uzzinaju, ka viniem vienmer viena traktora trukstot. Un vienmer cietušais vieta dabujot citu, ta tas notiekot jau kadu gadu, jo neviens nezinot, “kad šis striptizs”, ka atsledznieki izteicas, sacies… No krustcela griežos pa labi. Bus garaks gabals lidz centram, bet esmu mašina.

Tikai biški saka ruset. It ka naudas, it ka brutes del. Diez kas nav. Atkal palikšu viena… Ko tu saki, Lampij! Es runaju par Askolda un Sin­tijas precešanos. Butu laba davana no mums abiem, ka vedejiem? Minna bridi kluse, tad paskatas mani ka ar rentgena stariem un teic: Par to vel paštukošu, vai ar tevi var ielaisties naudas lietas.

Te nu bija!Askolds mani bija izraudzijies par savu uzticibas personu, un mans uzdevums bija izraudzities sievieti, lai butu paris. Kur vienas dienas laika atradišu piemerotu kandidaturu svarigajam notikumam? Samekle kadu ieleni no stacijas vai vilciena pavadoni un puce vala! Busiet riktigi vedeji!Vina uzpuš man veselu dumu makoni un teic: Paludz, tad redzesim.

Un negrabsties ka mironis gar svecem. Tu tik daudz esi darijis pari… Divas reizes pasviedis. Kaut ar sievietei sap pat pirma reize. Ta, ta. Kurš tad mani apsaukaja visados cen­zetos un necenzetos vardos? Brinumi gan. Nonemu roku no Minnas silta celgala. Kas ta bija, kas kartejo reizi aizskreja no Laiminam ka apsvilusi?

Ari es esmu tads pats.

Redz ka!Labs ir, braukšu! Vai pagasta sieviešu trukst! Japaruna ar celmalas veikala pardeveju Marutu, vina mani vienmer laipni apkalpo un labprat atbild, ja palu­dzu šo to paskaidrot par velas pulveriem. Mes, cilveki, vienmer esam paši par sevi… Pat vislielakajos tuvibas mirklos. Ari es esmu tads pats. Ka tas starkis, ko šorit redzeju lidojam, kaut gan citi jau pirms dažam nedelam bija uznemuši kursu uz siltajam zemem.

Mašinite, aizvainoti nurdedama par bedraino lauku celu, kust uz priekšu. Mutes dobuma skalošanas laika, ka ari zobu tirišana ir loti svarigi ne mazgat šo recepti. Janodrošina, ka caurums pec gudribas zoba nonemšanas vienmer tiek parklats ar asins recekli, preteja gadijuma palielinas bruces inficešanas risks. Ja izveidojas “sausa caurums”, ir nepieciešams konsulteties ar arstu.

Vinš uzliks tamponu, kas ir piesucinats ar ipašu antiseptisku lidzekli uz bruces, kas nodrošinas efektivu dziedinašanu pec operacijas. Tampons ar zalem katru dienu jamaina, lidz bruce ir pagarinata. Ja “sausais caurums” nav gala, palielina risku alveolits – iekaisuma process, kas izpaužas ar tadiem simptomiem ka stipras sapes, peleks parklajums uz akas, ka ari nepatikamu smaku no mutes.

Alveolita izpaužas ka stipras žokla sapes, sapigas palielinatus limfmezglus, migrenas un citiem smagiem simptomi un, galvenais, bistamas komplikacijas forma strutojošu infekcijas žokla aparata. Gudribas zoba nonemšana loti bieži ir saistita ar velakam komplikacijam un vairaku iemeslu del var klut par pamatu sapigu procesu attistibai. Viena no visbiežak sastopamam komplikacijam ir stomatita attistiba, kas rodas, traumas glotada operacijas laika.

Ši slimiba izpaužas ka balijas plankuma glotada, ka ari erozija, culas un citi ievainojumi. Patiesiba, stomatits ir sapigs mutes dobuma iekaisums mele, smaganas, vaigu audi, palatine arka, glotadas un lupas. Stomatits pec gudribas zoba nonemšanas bieži rodas infekcijas procesa attistibas rezultata, neatbilstiba higienas noteikumiem par mutes dobuma kopšanu vai zobu slimibam kariesa, plusmas.

Stomatita arstešanai noteikti jaietver lokala mutes dobuma arstešana, ka ari pretmikrobu zalu lietošana. Pat vieglaka stomatita forma pec gudribas zoba nonemšanas nedrikst palikt bez uzmanibas. Pacientiem ir ieteicams konsulteties ar zobarstu, lai sanemtu kvalificetu palidzibu ar pirmajiem šis slimibas simptomiem. Nonemšana gudribas zobi var but komplikacijas, visbiežak izpaužas ka sapes, pietukums miksto audu, ka ari attistibu iekaisuma del traumas glotu vai kaulu.

Citas komplikacijas ir stomatits, nervu bojajumi parestezija , osteomielits, žokla ievainojumi un augšejo sinepju dibena perforacija asarošana. Gudribas zoba nonemšana patiesiba ir reala kirurgiska operacija, kas nav bez asinim un sapem. Neertibas un sapju sajuta ir normala kermena reakcija uz operacijas laika sanemto traumu. Pec anestezijas atbrivošanas rodas ari sapes. Parasti šadas sapes partrauc pacientu vairakas stundas, bet dažreiz pat ilgak – dažas dienas.

Jebkura gadijuma, ja nepieciešams, arsts iecel pacientus, kam ir smagi iznemts gudribas zobs – anestezijas lidzeklis, kas ir optimali piemerots katram konkretajam gadijumam. Sapes pec gudribas zoba nonemšanas pakapeniski samazinasies, kas savukart signalizes bruces dzišanas procesu. Ja sapju sajutas novero ilgstoši vairak par 5 dienam vai pastiprinas, pacientam jakonsultejas ar specialistu. Intensivas, paroksicmiskas sapes, ko papildina pietukums un drudzis, var noradit uz infekciozu iekaisumu.

Dažreiz pec operacijas, lai nonemtu “astonus” cauruma, nav asinu receklu, kas ir nepieciešams normalai bruces sadzišanai. Riga: Latvijas Valsts izdevnieciba, Fizikas terminu vardnica. Latvijas Valsts izdevnieciba. Kimijas un kimijas tehnologijas terminu vardnica. Valsts valodas agentura. Trimdinieka raksti. Apgads Latvija. Latviešu valodai – valsts valodas statusu!

Es To Nevarešu Paradit Savam Delam

Posted in Hobiji

Komunismam nelabveligiem vesturiskiem objektiem, vienmer pectam paliek tikai pelekas, vienmulas un drumas pilsetas. Manuprat VFR vajadzeja prasit atpakal šo teritoriju, jo ja bija minets, ka PSRS to iegust tikai uz 50 gadiem, tad ari pec 50 gadiem vajadzeja atdot atpakal. Komunisms saboja visus vesturiskos piemineklus un kulturas elementus, tikai tapec, ka kads no tiem atgadina par citu parvaldes režimu, kas agrak ir bijis.

Pec temata SS legionaru maršs: aizturets arzemnieks ar plakatu “Vini nogalinaja ebrejus” Nav par ko kauneties: Nacionala apvieniba velas legalizet legionaru pieminas dienu Krievijas AM: Latvijas varas iestades turpina attaisnot nacistus ANO Generalaja asambleja iesniegts rezolucijas projekts pret nacisma glorifikaciju Facebook atbalsta nacismu: Krievija pieprasa sodit socialo tiklu. Polijas arhivos atrasti pieradijumi, ka Džeimss Bonds bija reals cilveks.

Latvijas AM vaditajs komenteja jautajumu par vestnieka atsaukšanu no Minskas. Zinas Lasitakais Jaunakais Vai Amerikas SDG izdosies aizstat Krievijas gazi Polijas arhivos atrasti pieradijumi, ka Džeimss Bonds bija reals cilveks Latvijas AM vaditajs komenteja jautajumu par vestnieka atsaukšanu no Minskas Atlaidi darbiniekus – atgriez dikstaves pabalstus: VID pastastija par attiecibam ar firmam Latvijas Finanšu izlukošanas dienests uzsacis rupigu baltkrievu kompaniju parbaudi Visas zinas.

Widgets Magazine. Preses apskats. Mediji: caur Danske Bank Lietuva, iespejams, atmazgats pusmiljards eiro. Popularakie video. Cilveki neizprot to, ka eka, kura izturejusi tik daudz gadsimtus, var nodegt Sarts teica, ka vinam katedrales degšana raisa asociacijas ar Rigas pils aizdegšanos, noradot, ka vesturiskas ekas remonta laika ir loti ievainojamas.

Vinš uzsvera, ka ir kopa ar visiem katoliem un Francijas iedzivotajiem.

Sarts izteica ceribu, ka ši nelaime vienos Franciju un uz tas fona radisies labas lietas. Francijas prezidents Emanuels Makrons ugunsgreka del atcelis planoto uzrunu tautai un devies uz notikuma vietu. Vinš uzsvera, ka ir kopa ar visiem katoliem un Francijas iedzivotajiem. Makrons ari apsolijis jau tuvakaja laika sakt starptautisku lidzeklu vakšanas kampanu ugunsgreka izpostitas katedrales atjaunošanai. Šim aicinajumam jau atsaucies ietekmigais vietejais uznemejs Fransua Pino, solot ziedot miljonus eiro katedrales atjaunošanai. Es to nevarešu paradit savam delam.

Stiprinasim valsts gimnazijas ka metodiskos centrus, pilnveidojot Izstradasim Profesionalas izglitibas likuma grozijumus, lai nostiprinatu NEP funkcijas, lai dotu iespeju audzekniem iegut dokumentu par visparejo izglitibu un profesionalo kvalifikaciju, lai nostiprinatu darba deveju lomu izglitibas iestažu parvaldiba IZM Turpinasim attistit PIKC ka nacionalus profesionalas izglitibas metodiskos un pieaugušo talakizglitibas centrus, lai nodrošinatu iespeju iegut kvalitativu profesionalo un visparejo videjo izglitibu IZM Izstradasim priekšlikumus grozijumiem Izglitibas likuma, Visparejas izglitibas likuma, lai paredzetu videjas izglitibas obligatumu lidz noteikta vecuma sasniegšanai, paredzot konkretu parejas posmu.

Izveidosim jaunu karjeras izveles motivacijas sistemu, lai veicinatu jauniešu izveli macities inženierzinatnes, dabaszinatnes un informacijas un komunikacijas tehnologijas. While fast charging keeps us topped up every day, the absence of replaceable batteries means eventually the lithium-ion cells … Steven Poole, Guardian. Izglitibas nodrošinašanas veids ietekme resursu sadali starp izglitibas pakapem un starp valsts un privatajam izglitibas iestadem, pauž OECD eksperti. Ta Jump to. Sections of this page.

Restorans Ogle Vecriga Apskatit projektu. Privatuma politika Lietošanas noteikumi Par mums Sadarbibas piedavajums Dizaineriem. Privattelpu interjera dizians Komerctelpu dizains Apgaismojuma projektešana Dizaina mebeles. Lai saulaini!Kesli un galdi ir no Dan Form un Signal. Viss šis rada patikamas sajutas un ipašu, nomierinošu auru. Tas ir ari tas, ko cenšos panakt.

Annas Darzs Café. Uznemuma parstavji kategoriski noliedz policijas parmetumus.

Dati tiks izmantoti, lai sazinatos ar jums. Skip to content. Anda Ozolina. Apskatit pilno profilu. Apspriest savu projektu un aprekinat ta cenu. Aizpildiet formas datus un mes ar jums sazinasimies 1 darba dienas laika. LRB Latvijas restoranu biedriba. Rimi Latvija. Ghetto Games. Rigas Svetki. SOS bernu ciemati Latvija. Eklernica Raunas Darzs Dessertforretning. Gemoss Restaurationsudstyr. Restaurant Rosemarine Lokal virksomhed. Sapni un kokteili Bar. Annas Darzs Café. Uznemuma parstavji kategoriski noliedz policijas parmetumus. Ludzu, ievero portala lietošanas noteikumus. Nepiemeroti komentari tiks dzesti, bet to autoriem – komentešanas iespeja liegta!

Abi modeli ir ar perfekti nostradatu augstakas kvalitates salona apdari, vadošo SKYACTIV tehnologiju un modernakajam drošibas sistemam, nodrošinot neparspejamu saikni ar celu un automašinu. Mazda6 ir izaicinajuma radit musu visizsmalcinatako sedanu kulminacija. Mazda meistari ir nemuši vera ikvienu detalu, lai izstradatu salonu, kas apmierinatu pat visprasigako autovaditaju velmes. Ipašais piedavajums no 25 EUR.

Šaja puse tacu dzi­voja cilveki, kuriem piedereja zeme un kads lopinš, visi nebija tadi ciema veikala atkarigie ka es sava pagasta gala. Bet, nez kada cela uzzinajuši par sestdienas tirdzinu, te arvien vairak saradas pilsetas andelmani ar humpalas lupatam, nocenotam parfimerijas precem, sadzives audio un video aparaturu un dažadiem citadiem kramiem un bija iepletušies liela dala no tirdzinam atveletas platibas.

Mežs vilga rudens smaržas, apses vesaja veja tricinaja pedejas lapas, berzu svaidigas frizuras jau bija palikušas bez rotajuma, un viegla trudu smarža dvesa no mitras zemes. Dzili ievilku elpu ta var smaržot tikai dzim­tene… Celš aiz likuma ved lejup uz ieplaku, kur sakas neže­liga kailcirte.

Ieraugu mazu, zalganzilu automašinu, kas stav izdan­gata cela pelke. Piebraucu klat, parsteigts par minikupera drosmi pie­varet lielo slikšnu. Anglu komiskajas isfilmas ar šo miniauto brauca misters Bins. Tikai skurstenslaukis, kas cauru dienu iebazis degunu sodrejos, var neredzet, kads rudens krašnums redzams visapkart. Nosmeju un sestos ritena seglos.

Neesmu aizminies ne paris desmit metru, kad izdzirdu Minnas balsi: Lempis tads! Vai nemaz aces nav un neredzi, ka esmu iestigusi? Edot dikti maz bencina. Šorit mani ka viens nelabais didija noprove, Minna, kada jušana braukt ar anglu vagi, kam sture nepareiza puse. Nu pabidi sanus savu pecpusi, lai tieku pie rulliem! Atkal vinai taisniba. Man tos atnema, kad vel kolhoza laika uz šosejas meginaju uzrikot atrumsacensibas ar kaimina traktoru, ka toreiz Krievijas stepe. Minna aizsviež cigaretes galu, kas udeni nocukst.