Posted in Laiks

Ka Tada Uzvediba Vareja Rasties Dabiskas Izlases Cela?

Ši anekdote, lai cik tas butu divaini, loti precizi uzsver svarigu domašanas ipatnibu. Putni Oto Kelera eksperimentos paradija spejas veikt elementaras darbibas – noteikt daudzumu un izmantot šo jedzienu neatkarigi no konkretiem priekšmetiem. Abi šie elementi sastopami cilveka domašana, un mes viegli varam noverot, ka berniem maka skaitit pakapeniski attistas pec tam, kad vini iemacas […]

Posted in Laiks

Innsbruck, , S.

Adelskultur Und Polisgesellschaft Band Mannheim, Wien, Zürich, Duden, Cetru gramatu, ap 40 rakstu autore, tulkojusi no anglu un hindi valodas. Docejusi studiju kursus par Indijas anglofono literaturu, mitu musdienu literatura un kultura, anglu kulturas vesturi, viduslaiku un renesanses literaturas vesturi, Lielbritanijas Anglu asociacijas korespondetajlocekle. Hipoteze: iedzivotaju izglitotiba ir viens no sabiedriskas domas veidošanas faktoriem, bet […]

Posted in Laiks

Ilze Olšteina.

Kapec Virieši Grib Bernus? Atškiriba starp abam valstim nav liela. Saimnieki ir uzkrajuši naudas kapitalu, ieguldijuši to turistu mitnes attistišana ka šaja saimnieciba. Svarigs bijis ari valsts atbalsts, valsts politika. Varetu ari lidzigi ka Somija zemes ipašniekiem pieškirt papildatvalinajumus ražas novakšanai. Ari valsts meroga planošanas dokumentos LAP janosaka, ko mes sagaidam no lauku attistibas – […]